3,00 US$ - 3,50 US$/Cốc rượu nhỏ
50 Cốc rượu nhỏ(Min. Order)
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.